На головну  → Навчання  → Порядок проведення кваліфікаційних іспитів на отримання оцінювачем-стажистом кваліфікаційного свідоцтва оцінювача

Порядок проведення кваліфікаційних іспитів на отримання оцінювачем-стажистом кваліфікаційного свідоцтва оцінювача

Згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Положення про порядок стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів (Наказ ФДМУ №1996 від 30.10.01) та Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії (Наказ ФДМУ №1997 від 13.11.02) Українська комерційна школа організовує проведення кваліфікаційних іспитів на отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за всіма напрямами та спеціалізаціями, передбаченими законодавством.

Наказом ФДМУ затверджено склад Екзаменаційної комісії за напрямами оцінки майна.

Організаційна підготовка оцінювача-стажиста до складання кваліфікаційного іспиту

1. За наявності бажання скласти кваліфікаційний іспит оцінювач-стажист за два тижні до закінчення терміну стажування подає до навчального закладу, на базі якого відбувалося навчання за відповідними напрямами оцінки майна, заяву про включення до списку осіб, які будуть складати кваліфікаційний іспит.

2. До заяви оцінювачі-стажисти додають документи, передбачені пунктами 11,15,16 Положення про порядок стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів:

  • перелік звітів про оцінку майна, у підготовці яких він брав участь (завірений керівником стажування);

  • звіт про оцінку майна або навчальний звіт про оцінку майна за кожною спеціалізацією в межах напряму оцінки майна, за якою проводилось навчання оцінювача-стажиста за програмою базової підготовки оцінювачів;

  • програма стажування;

  • календарний план;

  • звіт з виконання календарного плану;

  • рекомендація керівника стажування.

3. У разі подання оцінювачем-стажистом усіх вищезазначених документів навчальний заклад включає оцінювача-стажиста до списку осіб, що складатимуть кваліфікаційний іспит.

4. Дата проведення кваліфікаційного іспиту призначається Головою Екзаменаційної комісії.

5. Перелік питань кваліфікаційних іспитів публікується в засобах масової інформації.

6. Кваліфікаційний іспит відбувається в усно-письмовій формі шляхом надання відповідей на питання, наведені в екзаменаційному білеті.

7. За результатом складання кваліфікаційного іспиту на підставі узагальнення інформації, що міститься в екзаменаційних листах оцінювачів-стажистів, які складали кваліфікаційний іспит, оформляється протокол рішення Екзаменаційної комісії за напрямом оцінки майна про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача відповідного напряму із зазначенням спеціалізацій в межах кожного напряму, за якими складено кваліфікаційний іспит.

8. У разі нескладання оцінювачем-стажистом іспиту він може скласти його повторно не раніше ніж через один місяць від дати попереднього складання.

9. Кваліфікаційне свідоцтво видається оцінювачу в двотижневий термін на підставі поданих ним до Фонду державного майна України документів, передбачених частиною п’ятою статті 15 Закону (2658-14).

Вартість іспитів:

Вартість іспиту з однієї спеціалізації: 1200 грн. У випадку складання іспиту з кількох спеціалізацій додатково сплачується по 200,00 грн. за кожну наступну спеціалізацію.