Підрозділи

Пошук на сайті


 
На головну  → Нормативні документи  → Підзаконні акти

Підзаконні акти

Положення про умови укладення (переукладення) договору про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ 17.10.2007 Київ №1672

Про затвердження Положення про умови укладення (переукладення) договору про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності

Відповідно до Законів України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про приватизацію державного майна", "Про управління об'єктами державної власності", Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803, та з метою вдосконалення процедури укладення (переукладення) договору про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності, посилення контролю за виконанням юридичними особами предмета договору,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про умови укладення (переукладення) договору про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності (далі - Положення), додається.

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 27.03.98 № 601 "Про затвердження Положення про умови укладення (переукладення) угоди про продаж майна, що перебуває у державній власності", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.04.98 за №282/2722 (із змінами).

3. Департаменту обліку корпоративних прав держави (А. Сачівко) зареєструвати це Положення у Міністерстві юстиції України в установленому порядку та забезпечити виконання цього наказу під час укладення (переукладення) договорів.

4. Департаменту взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з громадськістю забезпечити надання відповідних матеріалів засобам масової інформації для оприлюднення цього наказу та Положення.

5. Підписання Договорів покласти на заступника Голови Фонду згідно з розподілом функціональних обов'язків.

6. Угоди про продаж майна, що перебуває у державній власності, укладені Фондом до набуття чинності цим наказом, діють до закінчення встановленого в них строку.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Фонду Петрова В.М.

Голова Фонду В. Семенюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна України

17.10.2007 №1672

ПОЛОЖЕННЯ про умови укладення (переукладення) договору про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності

1. Загальні положення

1.1. Положення визначає процедуру укладення (переукладення) договору між Фондом державного майна України і юридичними особами, які мають право виконувати послуги, визначені пунктом 1.2 цього Положення, відповідно до вимог чинного законодавства та установчих документів.

1.2. Як предмет договору про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності (далі - Договір), форма якого наведена у додатку 1, можуть бути визначені послуги, які надаються юридичними особами державним органам приватизації, а також суб'єктам господарювання, суб'єктам управління, на балансі яких перебувають об'єкти державної власності, зокрема:

1.2.1. Організація продажу на аукціоні об'єктів приватизації, у тому числі об'єктів незавершеного будівництва;

1.2.2. Організація продажу майна, що перебуває у державній власності, через біржі, на аукціонах, за конкурсами, відчуження якого можливе з дозволу Фонду державного майна України.

1.3. В установчих документах юридичної особи має бути передбачений вид діяльності, пов'язаний з організацією продажу майна, що перебуває у державній власності.

1.4. Документи, що подаються юридичними особами до Фонду, мають бути складені державною мовою.

1.5. Договір чинний на всій території України протягом року з моменту укладення. З ініціативи юридичної особи та в разі дотримання юридичною особою чинного законодавства стосовно предмета Договору він може бути переукладений.

2. Умови укладення (переукладення) Договору, а також його розірвання

2.1. Договір є документом, яким юридичній особі надається право виконання визначених як предмет Договору послуг на території України. Договір є підставою для укладення договорів між юридичними особами та державними органами приватизації, а також суб'єктами господарювання, суб'єктами управління, на балансі яких перебувають об'єкти державної власності, на виконання зазначених у пункті 1.2 послуг.

2.2. Фонд державного майна України веде реєстр юридичних осіб, з якими укладено Договір і забезпечує його публікацію в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію".

2.3. Договір повинен містити такі реквізити:

2.3.1. Повне найменування юридичної особи;

2.3.2. Місцезнаходження юридичної особи, з якою укладається Договір;

2.3.3. Предмет Договору;

2.3.4. Дату укладення Договору та його номер;

2.3.5. Термін дії Договору;

2.3.6. Підписи заступника Голови Фонду та керівника юридичної особи, печатки цих сторін Договору.

2.4. Для укладення Договору юридична особа подає до Фонду такі документи:

2.4.1. Заяву за встановленою формою (додаток 2);

2.4.2. Нотаріально засвідчені копії установчих документів;

2.4.3. Поповерховий план приміщення, призначеного для проведення аукціонів, біржових торгів, засвідчений орендодавцем або власником приміщення;

2.4.4. Копію договору оренди приміщення на поточний період (або копію свідоцтва про право власності на відповідне приміщення), нотаріально засвідчену (термін дії договору оренди повинен збігатися з терміном дії Договору між Фондом і юридичною особою);

2.4.5. Довідку про склад працівників (їх має бути не менше ніж дві особи), що перебувають у трудових відносинах з юридичною особою та безпосередньо виконують послуги згідно з пунктом 1.2 цього Положення. Довідка повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я та по батькові; освіта; фах; посада; стаж роботи у юридичній особі; відсутність будь-яких обмежень займатися даною діяльністю (у тому числі за рішенням суду);

2.4.6. Нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують наявність вищої освіти та копії кваліфікаційних сертифікатів фахівців з відчуження об'єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації або свідоцтв про підвищення кваліфікації осіб, перелічених в довідці.

2.5. Працівники, що перебувають у трудових відносинах з юридичною особою та безпосередньо виконують послуги згідно з пунктом 1.2 цього Положення, не можуть виконувати такі роботи у складі іншої юридичної особи. У разі звільнення таких працівників юридична особа зобов'язана у 10-денний термін повідомити про це Фонд та в двомісячний термін надати до Фонду інформацію про зміну складу працівників.

2.6. Площа приміщення, призначеного для проведення аукціонів, біржових торгів, повинна становити не менше 50 кв. м.

2.7. У разі необхідності переукладення Договору за тридцять днів до його закінчення юридична особа подає до Фонду такі документи:

2.7.1. Заяву за встановленою формою (додаток 2);

2.7.2. Копію Договору за попередній період діяльності юридичної особи;

2.7.3. Копії змін та доповнень до установчих документів (якщо відбулися зміни в термін дії попереднього Договору), нотаріально засвідчені;

2.7.4. Звіт про всі виконані юридичною особою роботи згідно з предметом попереднього Договору за встановленою формою (додаток 3) у паперовому та електронному вигляді;

2.7.5. Поповерховий план приміщення, призначеного для проведення аукціонів, біржових торгів, засвідчений орендодавцем або власником приміщення;

2.7.6. Копію договору оренди приміщення на поточний період (або копію свідоцтва про право власності на відповідне приміщення), нотаріально засвідчену (термін дії договору оренди повинен збігатися з терміном дії Договору між Фондом і юридичною особою);

2.7.7. Довідку про склад працівників (їх має бути не менше ніж дві особи), що перебувають у трудових відносинах з юридичною особою та безпосередньо виконують послуги згідно з пунктом 1.2 цього Положення. Довідка повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я та по батькові; освіта; фах; посада; стаж роботи у юридичній особі; відсутність будь-яких обмежень займатися даною діяльністю (у тому числі за рішенням суду); 2.7.8. Нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують наявність вищої освіти та копії кваліфікаційних сертифікатів фахівців з відчуження об'єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації або свідоцтв про підвищення кваліфікації осіб, перелічених в довідці.

2.8. Юридичні особи несуть відповідальність за достовірність поданих документів.

2.9. Фондом визнаються кваліфікаційні сертифікати або свідоцтва про підвищення кваліфікації тих навчальних закладів, з якими укладено договір про співробітництво та узгоджено відповідні навчальні програми.

2.10. Фізичні особи, які отримали кваліфікаційні сертифікати фахівців з відчуження об'єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації, зобов'язані один раз на три роки підвищувати кваліфікацію з питань відчуження об'єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації з отриманням відповідного свідоцтва.

2.11. Свідоцтво про підвищення кваліфікації дає право подальшого здійснення функцій з питань організації відчуження об'єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації.

2.12. Навчальний заклад, який надає освітні послуги з підвищення кваліфікації, у двотижневий термін після проведення кваліфікаційного іспиту подає до Фонду інформацію про фахівців, яким були видані кваліфікаційні сертифікати та свідоцтва про підвищення кваліфікації.

2.13. Фонд веде реєстр осіб, яким видані кваліфікаційні сертифікати фахівців з відчуження об'єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації та свідоцтва про підвищення кваліфікації.

2.14. Фонд у 30-денний термін з моменту одержання необхідних документів приймає рішення про укладення (переукладення) Договору. У разі відмови в укладенні (переукладенні) Договору Фонд повідомляє про це юридичну особу письмово, з викладенням обґрунтування відмови.

2.15. В укладенні (переукладенні) Договору може бути відмовлено:

2.15.1. У разі невідповідності поданих документів вимогам чинного законодавства та цього Положення;

2.15.2. У разі наявності у Фонді вмотивованої заяви з відповідними підтверджуючими документами про порушення чинного законодавства стосовно предмета попереднього Договору від державних органів приватизації, а також суб'єктів господарювання, суб'єктів управління, на балансі яких перебувають об'єкти державної власності, та інформації від правоохоронних органів щодо порушення кримінальних справ стосовно працівників юридичної особи.

2.16. Якщо Договір не укладено (не переукладено) у встановлений термін або відмовлено в його укладенні (переукладенні), то дії Фонду можуть бути оскаржені юридичною особою в судовому порядку.

2.17. Договір може бути розірваний за письмовою згодою сторін (за умови письмового повідомлення за 30 днів до моменту розірвання). Також Договір може бути розірваний за ініціативою однієї із сторін у разі невиконання чи неналежного виконання іншою стороною умов Договору.

2.18. Спори, що виникають у процесі виконання Договору, вирішуються в судовому порядку.

Директор Департаменту обліку корпоративних прав держави А. Сачівко

Актуальна версія документу:

http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_view.php?id=1048&id_doc_type=0&sort_id=0&page=1